Photo: Lisbeth Fagereng Jacobsen

EN

NO

Bernhard Greter is a Swedish/German freelance répétiteur and pianist based in Oslo, currently working for major and smaller Opera houses in Scandinavia, including the Norwegian National Opera & Ballet in Oslo and Göteborgsoperan in Gothenburg.
In addition, Greter is frequently coaching singers, playing in masterclasses, competitions and playing concerts in Norway, Sweden and Denmark. In 2019 Greter performed at Olavdagene, Nordic Masterclass, Nordic Song Festival, Queen Sonja International Music Competition and at numerous other occasions. Greter holds a Bachelor degree from Edsbergs Manor (Royal Academy of Music, Stockholm) and an Opera Répétiteur Master from the Norwegian Academy of Music in Oslo.

Bernhard Greter er en svensk/tysk pianist og operarepetitør med base i Oslo. Greter gjør regelmessig jobber for Den Norske Opera og Ballett og flere av de andre norske operasellskapene. I tillegg opptrer og coacher Greter nasjonalt såvel som internasjonalt.

I 2019 spillte Greter blandt annet på Olavdagene, Nordic Masterclass, Nordic Song Festival og Dronning Sonja Internasjonale Musikkkonkurranse samt gjorde produksjoner for Operaen i Kristiansund, Trondheim Symfoniorkester, Opera Østfold, Arktisk Filharmoni og Göteborgsoperan.

Greter har en master som operarepetitør fra Norges Musikkhøgskole og en bachelor som konsertpianist og kammermusikker fra Edsbergs Slott utenfor Stockholm (Kungliga Musikhögskolan).

"Music expresses that which cannot be said and on which it is impossible to be silent"

Victor Hugo

Copyright 2013 © All Rights Reserved